รวมจุดฉีดวัคซีน ทั้งแบบลงทะเบียนและ Walk-in

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางสถานีบางซื่อ

กรมการแพทย์ เปิดให้ผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป และผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค สามารถลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด 19 ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ โดยสามารถลงทะเบียนผ่าน 4 ค่ายมือถือ ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป เพื่อรับการฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่ 7-31 สิงหาคม 2564 โดยสามารถจองได้ตามช่องทาง ต่อไปนี้..

– AIS ลงทะเบียน คลิกที่นี่

– DTAC ลงทะเบียน คลิกที่นี่

– True ลงทะเบียน คลิกที่นี่ หรือกด *707# แล้วโทร. ออก

– NT บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ลงทะเบียน คลิกที่นี่   

ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย

เปิดให้ประชาชน 2 กลุ่ม ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด 19 ได้แก่
          1. ผู้มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ใน กทม. เพื่อความสะดวก มีการเปิดลงทะเบียนผ่านทางสายด่วน ศูนย์ประสานฉีดวัคซีนผู้สูงอายุ “ไทยร่วมใจ Thai PBS” รายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

          2. ผู้ที่มีอายุ 18-59 ปี ที่มีคิวฉีดวัคซีนเดิม ลงทะเบียวันที่ 1-8 กรกฎาคม ให้มาฉีดวันที่ 7-10 สิงหาคม 2564 โดยระบบจะแสดงผลนัดใหม่ ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

โรงพยาบาลศิริราช

เปิดให้ประชาชนทั่วไปที่มีอายุมากกว่า 59 ปี 10 เดือน และ ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเสี่ยง ซึ่งเป็นผู้มีประวัติการรักษา และ/หรือมีหมายเลขเวชระเบียนผู้ป่วยโรงพยายบาลศิริราช สามารถจองวันและเวลาการฉีดวัคซีนโควิด 19 แอสตร้าเซนเนก้า สำหรับเดือนสิงหาคม 2564 ผ่านแอปพลิเคชัน Siriraj Connect คลิกเพื่อดาวน์โหลด

โดยจะเปิดให้จองในวันที่ 4 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป การฉีดวัคซีนครั้งนี้เป็นการฉีดวัคซีนสำหรับผู้ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด 19 ชนิดใด ๆ มาก่อน และต้องการฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า เป็นเข็มที่ 1 จึงเรียนมาเพื่อแจ้งให้ผู้ต้องการรับการฉีดวัคซีนที่เข้าเกณฑ์ข้างต้นเข้าจองวัคซีนต่อไป

โรงพยาบาลรามาธิบดี

โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ

One thought on “รวมจุดฉีดวัคซีน ทั้งแบบลงทะเบียนและ Walk-in

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *