รวมเบอร์โทรฉุกเฉิน/สายด่วนโควิด

สายด่วนแยกตามภูมิภาค

รายละเอียดเพิ่มเติม

1668 สายด่วน กรมการแพทย์

1668 สายด่วน กรมการแพทย์ (กด 1)

สายด่วนเฉพาะกิจเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล โทรหาเตียงได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-22.00 น. หรือ แอดไลน์ไอดี @1668.reg เพื่อกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม หลังจากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดหาเตียงให้

กดโทร 1668 

1669 สายด่วน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

โทรหาเตียงได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ แอดไลน์ไอดี @sabaideebot และสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน EMS 1669 เพื่อใช้เป็นอีกช่องทางสำหรับเรียกรถพยาบาลกรณีฉุกเฉินได้

กดโทร 1669

1330 สายด่วน สปสช

1330 สายด่วน สปสช. (กด 0) 

โทรหาเตียงได้ตลอด 24 ชั่วโมง สอบถามข้อมูลสิทธิประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง)

กดโทร 1330

1422 สายด่วน กรมควบคุมโรค

โทรหาเตียงได้ตลอด 24 ชั่วโมง สอบถามข้อมูล ความรู้ด้านสุขภาพ และข้อสงสัยสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อ 

กดโทร 1422

1506 สายด่วน ประกันสังคม

โทรสอบถามสิทธิประโยชน์ประกันสังคมการรักษาพยาบาล ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

กดโทร 1506

1323 สายด่วนสุขภาพจิต

ขอรับคำปรึกษาภาวะเครียด วิตกกังวล และอาการซึมเศร้า ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

กดโทร 1323

ปรึกษาปัญหาผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติ (UCEP)

โทร. 02-872-1669 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง กรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล เจ็บป่วยฉุกเฉิน ประสานการคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยวิกฤติโดยไม่ต้องสำรองจ่าย