กลุ่มสีขาว

กลุ่มสีขาว 🤍

สำหรับผู้ที่ยังไม่ติดเชื้อ          

กลุ่มสีขาวคือกลุ่มไหน : คือ กลุ่มที่ไม่มีอาการ ไม่มีความเสี่ยง แต่ต้องเฝ้าระวัง ป้องกันตนเอง และคนในครอบครัวให้ปลอดภัยจาก Covid-19

แบบประเมินตัวเองและก่อนเข้าทำงาน

เรื่องเด่นที่ควรรู้

เรื่องควรรู้

ข้อมูลเพิ่มเติม

เช็คลิสต์ดูอาการของแต่ละสายพันธุ์ COVID-19

เช็คดูอาการของแต่ละสายพันธุ์ COVID-19 

ที่ระบาดอยู่ในไทยว่ามีอาการเป็นแบบไหนบ้าง เราจะได้สังเกตอาการตัวเองในเบื้องต้น

ที่สำคัญต้องหมั่นล้างมือให้สะอาด ใส่หน้ากากอนามัยให้กระชับตลอดเวลา ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง

สายด่วนการแพทย์ฉุกเฉินโทร 1669 ศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์ เจ็บป่วยฉุกเฉิน กด 1 เจ็บป่วยโควิด กด 2

ที่มา : ศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์

6 วิธีดูแลตัวเองและคนใกล้ชิดให้ห่างไกลโควิด-19

6 วิธีดูแลตัวเองห่างไกลโควิด-19 (Covid-19)

1.ล้างมือให้บ่อย : ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่ (อย่างน้อย 20 วินาที) หรือเช็ดมือด้วยแอลกอฮอล์ 

2.หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้คนที่ป่วยที่จาม : หากเลี่ยงไม่ได้ให้ใช้หน้ากากอนามัย3.ไม่ขยี้ตา แคะจมูก : ไม่ใช้มือจับตา ปากและจมูก โดยที่ยังไม่ได้ล้างมือให้สะอาด 

4.ออกกำลังกายเป็นประจำ : พักผ่อนให้เพียงพอ 

5.เมื่อมีอาการป่วย : สวมหน้ากากอนามัย พักที่บ้าน แยกตัว ไม่ดีขึ้นหรือมีโรคประจำตัวให้ปรึกษาแพทย์

6.ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ : หากเป็นกลุ่มสุ่มเสี่ยง 

การดูแลใจตัวเองเมื่อต้องทำงานที่บ้าน Work from Home

การดูแลใจตัวเองเมื่อต้องทำงานที่บ้าน Work from home

 

        ในสถานการณ์ที่บริษัทและองค์กรต่าง ๆ ได้ใช้นโยบายการให้ทำงานจากบ้านแทนการมาทำที่ทำงาน หลายคนอาจไม่เคยชินและปรับตัวปรับใจไม่ได้ ในฐานะคนทำงานที่บ้านมือใหม่ เราควรต้องทำอย่างไร การดูแลใจตัวเองแต่เนิ่น ๆ จัดสถานที่ในการทำงานที่เหมาะสม จัดช่วงพักสั้นๆ ให้ตัวเองได้ยืดเส้นยืดสาย ติดต่อกับผู้อื่นบ้าง และมีสติตรวจสอบอารมณ์ความคิด พฤติกรรมของตัวเองอย่างสม่ำเสมอ

 

ข้อมูลจาก: กรมสุขภาพจิต

วิธีการใส่หน้ากากอนามัยแต่ละชนิด
กรมอนามัยแนะนำ 9 วิธีให้ผู้สูงอายุเตรียมพร้อมก่อนฉีดวัคซีน

          กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข แนะ 9 วิธีเตรียมตัวสำหรับผู้สูงอายุเมื่อไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 พร้อมแนะหลักปฏิบัติหลังการฉีดให้ยึดหลัก 5 อ.อาหาร อารมณ์ ออกกำลังกาย เอนกายพักผ่อน และออกห่างสังคมนอกบ้าน

 

          นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังคงรุนแรงกลุ่มผู้สูงอายุนับเป็นกลุ่มเสี่ยงที่น่าเป็นห่วงกระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญกับการได้รับบริการฉีดวัคซีนของกลุ่มผู้สูงอายุอย่างทั่วถึง โดยก่อนเข้ารับบริการควรเตรียมตัวให้พร้อมดังนี้1)พักผ่อนให้เพียงพอ 2) กินอาหารและยาให้เรียบร้อย3) วันที่ฉีดควรกินน้ำอย่างน้อย 500-1,000 ซีซี งดชา กาแฟ หรือของที่มีคาเฟอีน รวมถึงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์4) ให้ญาติหรือลูกหลานไปด้วยอย่างน้อย1 คน5) นำบัตรประชาชนบัตรประจำตัวผู้ป่วย และยาที่กินประจำไปด้วย6) ฉีดแขนข้างที่ไม่ค่อยถนัด และหลังฉีดสองวันงดใช้แขนข้างที่ฉีดไม่เกร็งและยกของหนัก7) การฉีดวัคซีนโควิดควรห่างจากการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่อย่างน้อย1 เดือน8) กรณีกินยาละลายลิ่มเลือดอยู่ ก็ให้กินยาตามปกติ แต่เมื่อฉีดยาแล้วให้กดนิ่งตรงตำแหน่งที่ฉีดต่ออีก 1 นาทีและ 9) ศึกษาและทำความเข้าใจกับการฉีดวัคซินในครั้งนี้ว่าอาจจะเกิดอาการข้างเคียงหลังรับวัคซินเพื่อสร้างความเข้าใจก่อนไปรับบริการ เช่น อาการที่พึงประสงค์และอาการไม่พึงประสงค์

           นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวต่อไปว่า หลังการฉีดวัคซีน ผู้สูงอายุต้องปฏิบัติดังนี้1) นั่งพักสังเกตอาการอย่างน้อย 30 นาที 2) ดื่มน้ำมาก ๆ 3) พักผ่อนให้เพียงพอ4) งดออกกำลังกาย ยกของหนัก และทำงานหนักอย่างน้อย 2 วันหากพบอาการไม่พึงประสงค์ทั่วไป เช่น ปวด บวม แดงร้อน ไข้ต่ำ ปวดศีรษะ คันบริเวณที่ฉีด อ่อนเพลีย ไม่มีแรง ท้องเสีย ให้รักษาตามอาการหรือรอให้อาการทุเลาลง ซึ่งส่วนมากจะหายได้เองใน 1-2 วันหากไม่ดีขึ้นควรไปโรงพยาบาล ส่วนอาการไม่พึงประสงค์ที่ควรพบแพทย์ เช่น ไข้สูงหนาวสั่น ปวดศีรษะรุนแรง เหนื่อยแน่นหน้าอก หายใจไม่สะดวกอาเจียนมากกว่า 5 ครั้ง มีจ้ำเลือดออกจำนวนมาก ใบหน้าเบี้ยว หรือปากเบี้ยวแขนขาอ่อนแรง กล้ามเนื้ออ่อนแรง และชักหรือหมดสติ ในกรณีที่รุนแรงมาก รีบแจ้ง 1669 และ 1422 ทันที

        “ทั้งนี้ในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19นอกจากผู้สูงอายุจะต้องปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดแล้ว การดูแลสุขภาพด้วยหลัก5 อ. ยังคงต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ดังนี้1)อ. อาหาร กินอาหารที่สะอาดปรุงสุกใหม่ ๆ เลี่ยงอาหารหวานหรือเค็ม เน้นอาหารที่มีโปรตีนสูงเสริมภูมิคุ้มกันและครบ 5 หมู่ และดูสุขภาพช่องปากให้สะอาดอยู่เสมอ2)อ. อารมณ์ อย่ารับข่าวสารมากเกินไป ให้ทำกิจกรรมที่ผู้สูงอายุชื่นชอบ หลีกเลี่ยงการดื่มสุรา แต่หากเกิดความเครียดและต้องการปรึกษาให้โทรสายด่วนกรมสุขภาพจิต 13233)อ. ออกกำลังกาย หมั่นออกกำลังกายเป็นประจำ หรือทำเท่าที่ทำได้ตามสภาพร่างกาย4)อ. เอนกายพักผ่อน นอนหลักพักผ่อนให้เพียงพอ7-9 ชั่วโมงต่อวันและ 5)อ. ออกห่างสังคมนอกบ้าน ทั้งผู้สูงอายุและผู้ดูแลควรเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านให้มากที่สุด เว้นระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตรสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และล้างมือด้วยน้ำสบู่และน้ำหรือแอลกอฮอล์เจลเป็นประจำ” อธิบดีกรมอนามัย กล่าวในที่สุด

ข้อดี-ข้อเสียของชุดตรวจโควิด Rapid Antigen Test vs RT-PCR

เทียบข้อดี-ข้อเสีย :

ชุดตรวจโควิด Rapid Antigen Test vs RT-PCR

 

        ทุกวันนี้ เห็นคนไทยกำลังหาซื้อจุดตรวจโควิด-19 ด้วยตนเอง ที่เรียกว่า Rapid Antigen Test กันเป็นจำนวนมาก แถมมีราคาแพง คือ ราคามากกว่า 300-400 บาทต่อชุด แต่หลายคนก็ยอมจ่าย เพราะจากระดับการแพร่ระบาดตอนนี้ โอกาสที่เราจะสัมผัสกับโรคโดยไม่รู้ตัว มีสูงขึ้น จึงทำให้ชุดตรวจเหล่านี้ขายดีมาก #ทันข่าวสุขภาพ จะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับชุดตรวจนี้ และเทียบข้อดีข้อเสียกับการตรวจแบบ RT-PCR ซึ่งเป็นการตรวจแบบมาตรฐานด้วย

 

อย่าละเลย ทำ ทัน ที เมื่อกลับถึงบ้าน

ข่าวล่าสุด

2 thoughts on “กลุ่มสีขาว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *