เมื่อโควิด-19 ติดผ่าน ‘ละอองลอย’ ภัยอันตรายที่ห้ามมองข้าม

ไวรัสในละอองลอยจะติดต่อได้ผ่านทางใดบ้าง?
.
1. จากหลักฐานในปัจจุบันพบว่าไวรัสสามารถแพร่กระจายระหว่างคนที่มี Close Contact ด้วยกันในระยะ 1 เมตร (ระยะใกล้) โดยผู้ที่มี Close Contact สามารถติดเชื้อ เมื่อละอองฝอยหรือละอองลอยที่มีไวรัสปะปนตกลงบนตา ปาก หรือจมูกโดยตรง หรือถูกสูดเข้าไปในร่างกายผ่านการหายใจ
.
2. ไวรัสสามารถที่จะแพร่กระจายใส่ผู้อื่นในพื้นที่ที่มีระบบการถ่ายเทที่ไม่ดีหรือสถานที่แออัดในร่ม เพราะว่าละอองลอยจะสามารถอยู่ในอากาศหรือแพร่กระจายไปไกลมากกว่า 1 เมตร (ระยะไกล) ทำให้เพิ่มโอกาสในการแพร่ระบาดในวงกว้าง
 

One thought on “เมื่อโควิด-19 ติดผ่าน ‘ละอองลอย’ ภัยอันตรายที่ห้ามมองข้าม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *