7 สิ่งต้องระวัง ผลิตภัณฑ์ทำลายสุขภาพในยุคโควิด

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทย
ทำให้หลายคนหาซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพมาบริโภค โดยเฉพาะทางออนไลน์ ขณะที่ผู้ประกอบการบางรายนำผลิตภัณฑ์มาจำหน่าย โดยให้ข้อมูลสรรพคุณเท็จ โฆษณาอวดอ้างเกินความจริง จึงเป็นปัญหาที่นำไปสู่ผลกระทบต่อสุขภาพและสูญเสียค่าใช้จ่ายของประชาชน

สสส. มุ่งสร้างความเข้มแข็งให้กับกลไกการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อให้คนไทยรู้เท่าทันและสามารถเป็นกระบอกเสียงช่วยเตือนภัยร้ายจากโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่โอ้อวดเกินจริงได้ ด้วย 7 ขั้นตอน ดังนี้

One thought on “7 สิ่งต้องระวัง ผลิตภัณฑ์ทำลายสุขภาพในยุคโควิด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *