มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ รับเด็กที่ผู้ปกครองเสียชีวิตจากโควิด เป็นนักเรียนทุนฯ

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ทำให้มีเด็กที่ขาดโอกาสในการศึกษาเนื่องด้วยบิดา มารดา หรือผู้ปกครองที่อุปการะเสียชีวิต มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ได้มอบโอกาสให้เด็กสามารถศึกษาเล่าเรียนได้สูงสุดตามความสามารถโดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆ ให้เป็นดั่งแสงเทียนส่องทางให้เดินผ่านพ้นความมืดมิดในชีวิตเพื่อที่จะไปสู่อนาคตอันสดใสและส่งต่อโอกาสให้กับผู้อื่นต่อไป

โดยรับเด็กเหล่านี้เป็นนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์จนกว่าจะสำเร็จการศึกษาสูงสุดตามความสามารถ เหมือนกับกรณีเด็กกำพร้าจากสาธารณภัยอื่นๆที่มูลนิธิดำเนินการอยู่แล้วตามหลักเกณฑ์

ส่วนกรณีเด็กไร้ผู้อุปการะ สามารถเลือกที่จะเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19-43 และ 45-57 ซึ่งเป็นโรงเรียนประเภทอยู่ประจำ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศไทย เพื่อให้เด็กได้เรียนหนังสือและมีที่พักอาศัยโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

โดยเบื้องต้นได้มอบนโยบายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดและพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยพิจารณาตามขั้นตอนของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ

ซึ่งการสงเคราะห์ด้านการศึกษาของมูลนิธินั้นจะให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กกำพร้าหรือเด็กอนาถาที่ครอบครัวประสบสาธารณภัย ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีจบจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ และให้การสนับสนุนกิจการของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 281 1902 ในเวลาทำการ (ทุกวันไม่เว้นวันหยุด)

ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนได้ที่ https://www.rajk.org/ เลือก โรงเรียนราชประชานุเคราะห์

One thought on “มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ รับเด็กที่ผู้ปกครองเสียชีวิตจากโควิด เป็นนักเรียนทุนฯ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *